Dekvoorwaarden


*Het dekgeld voor SILVER OXFORD (Ozzy) en GANDALF  is vastgesteld op  €600,-. Dit is incl. de eventuele BTW en de stamboekafdracht.

Er is een speciale regeling ………Dekgeld is als hierboven , maar als het (levende) veulen geen speciale kleur heeft (speciale kleur is Black Silver Dapple, Bay Silver Dapple, Pearl, Buckskin en Smokey black en bij twijfel via dna te overleggen) is er een korting van 100 euro op het dekgeld van een nieuwe dekking in volgende jaar.

*Het dekgeld dient bij aankomst te worden voldaan. De overige kosten bij het ophalen.

 *Stalling voor uw merrie en eventueel veulen (tot 6 maanden) in een ruime box en/of paddock is € 7.50,- per dag. Dit is incl. stalbedekking en hooi, eventueel krachtvoer dient u zelf mee te brengen.
De stallingkosten moeten  bij vertrek worden voldaan.

 *Bij een niet gebleken drachtigheid krijgt u na overlegging van een gustverklaring van de dierenarts in het volgende seizoen een reductie van 30% op het dekgeld van hengst waarmee uw merrie het voorgaande jaar gedekt is.
Deze verklaring dient u voor 1 Oktober te overleggen. Daarbij geldt wel dat de merrie na elke dekking op dracht gescant is.

*De bij ons aangekomen merries dienen tegen Influenza en Tetanus te zijn ingeënt (of via een titerverklaring beschermt gebleken) en in het bezit te zijn van een volledig ingevuld entingsboekje/paspoort. Dit dient bij aankomst te worden overlegt.

 *Het verblijf van uw merrie bij ons geschied geheel op eigen risico.
Mocht uw merrie dringende hulp van een dierenarts nodig hebben wordt deze gelijk ingeroepen, eventuele kosten zijn voor de merriehouder.

*Laat uw merrie het niet toe dat ze gedekt wordt staken wij de dekking. De eventuele hoefijzer moeten zijn verwijdert voor het dekken.

 *Het dekseizoen loopt van 15 April tot 1 September.

 *Met onze hengsten wordt  enkel, op natuurlijke wijze, aan de hand gedekt

Copyright © 1999-2020 / All Rights Reserved / Tinkerstal van de Gorterstraat